DP'li Şahinalp: "Deprem bölgesinde önceliğimiz bütün okulların süratle açılması"

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı afet bölgesinde önceliklerinin bütün okulların süratli bir şekilde açılması olduğunu belirterek, “Buralara ücretsiz kaynak, ek kırtasiye desteği sağlanması, çocukların spor, hobi, terapi ve çocuk parklarının tesis edilmesi ve bu bölgeye öğretmenlerin de süratli bir şekilde takviye yapılmasını gerçekleştirmeyi öngörüyoruz” dedi.
Ersin Küçükbarak
|
18 Mart 2023, Cumartesi - 21:52
DP'li Şahinalp: "Deprem bölgesinde önceliğimiz bütün okulların süratle açılması"


Bülent Şahinalp, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nde” değerlendirmelerde bulundu.

Şahinalp, 14 Mayıs’taki seçimlerden sonra uygulayacakları bilim politikasıyla Türk bilim dünyasının kaybettikleri ulusal yetkinliği ve uluslararası saygınlığını Cumhuriyetin kuruluşundaki bilimsel atılım felsefesine uygun olarak yeniden tesis edeceklerini belirtti.

Türkiye’yi bilimsel ve teknoloji merkezi haline getireceklerini anlatan Şahinalp’in konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

“Eğitim sistemimizi özgürlükçü ve yenilikçi bir müfredat ile donatacağız”

“ ‘Benim manevi mirasım bilim ve akıldır’ sözüyle bu ülkenin geleceğinin bilim ve akla bağlı olduğunu söyleyen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye’nin de geleceğinin bilimden ve akıldan geçeceğini her zaman vurgulamıştır. Bilim politikamızı insan, özgürlük, demokratik eğitim, bilimsel düşünme, girişimcilik ve teknoloji üretimi odaklı bir anlayışla birlikte yürüteceğiz. Son yıllarda giderek hızlanan ülkemizden yurt dışına beyin göçünü engellemek, tersine beyin göçünü gerçekleştirmek için eğitim sistemimizi özgürlükçü ve yenilikçi bir müfredat ile donatacak, gerekli özgür düşünce ve çalışma ortamını oluşturacağız.”

“TÜBİTAK’ı kritik alanlarda ileri araştırmalar yapan bir kurum hâline getireceğiz”

Yetişmiş insan gücümüz için uygun ekonomik ve sosyal koşulları yaratacak, akademisyenlerin özlük haklarında ve gelirlerinde iyileştirmeler yapacak, yetişmiş insan gücümüzü şiddetin mağduru olmaktan mutlaka çıkartacağız. Üniversitelerin araştırma koşullarını iyileştirecek ve üniversitelerimizi geleceğe hazırlayacağız. Yüksek lisans ve doktora programlarına devam eden öğrencilerin araştırma desteği ve burs imkânlarını arttırarak, istihdam problemi yaşamdan eğitim hayatlarına devam etmelerini gerçekleştireceğiz. TÜBİTAK’ı sadece araştırma enstitüleri ile kritik alanlarda ileri araştırmalar yapan bir kurum hâline getireceğiz.

“Tüm Türkiye’yi Teknopark yapacağız”

Telif hakları, marka ve patent hukukunun işlemesini sağlayacağız. Yüksek teknoloji, yazılım, siber güvenlik yapay zeka şirketlerinin kuracakları bölgesel merkezler ile ARGE ve ÜRGE ofislerin destekleyeceğiz. Teknokentleri ortak laboratuvar ve altyapılarıyla sinerji ve inovasyon ortamına dönüştürecek, teknopark teşviklerini fiziksel mekândan bağımsız hâle getirerek tüm Türkiye’yi teknopark yapacağız.

"Start-up kanunu çıkararak girişimciliğe ilişkin hukuki tanımları net bir çerçeveye kavuşturacağız”

Yeni girişim şirketleri, start-up kanunu çıkararak girişimciliğe ilişkin hukuki tanımları, statüleri, mali yükümlülükleri ve teşvikleri net bir çerçeveye kavuşturacağız. Start-uplar başta olmak üzere girişimcilik ve yenilikçilik faaliyetlerini destekleyecek finansal araçları çeşitlendirecek girişimcilere yönelik hibe ve teşvik sürecini sadeleştirip bu süreçleri kısaltacağız.

“Kadın ve genç girişimcilere özel teşvik paketleri hazırlayacağız”

Firmaların e-ticaret, sanal mağaza, dijital tasarım, kişiselleştirilmiş ürünler, çevreci ürünler gibi alanlarda beceri ve imkânlarını destekleyeceğiz. Kadın ve genç girişimciliğine yönelik özel teşvik paketleri hazırlayacağız. Avrupa Komisyonu, Avrupa Yatırım Fonu ile uluslararası finansman kuruluşlarının katkısını arttırarak girişimci ve yenilikçi şirketlerin risk sermayesine erişimlerini kolaylaştıracağız.

“Vatandaşlarımızın her yerde güvenli, hızlı, ucuz ve sansürsüz internete erişimini sağlayacağız”

Yeni dönemde Bilişim ve Yenilikçilik Bakanlığı kuracağız. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun bağımsızlığını sağlayacağız. Yapay Zeka Etik Kurulu oluşturacağız. Yeni teknolojilerin en kısa sürede yayılmasını sağlamak için operatörlere 5G lisanslarını ne kısa sürede vereceğiz. Nüfusa göre sabit geniş bant yaygınlık oranında OECD seviyesini yakalayacağız. Vatandaşlarımızın her yerde güvenli, hızlı, ucuz ve sansürsüz internete erişimini sağlayacak, internet erişiminin üzerindeki vergileri indireceğiz. Dijital hizmet vergisini ve BTK kesintilerini indireceğiz. Bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi cihazlar üzerindeki vergi yükünü azaltacağız. Dezavantajlı gruplar, öğrenciler ve öğretmenler için dijital hizmet ve donanım vergilerini yeniden düzenleyecek ve bu gruplara gelir düzeylerine göre bedava ya da indirimli erişim hizmeti sağlayacağız. Okullarımızda her sınıfa en az bir tane internete bağlı cihaz temin edecek, her okula donanım, yazılım ve fiber internet bağlantıları sağlayacak, okullarda bilgisayar laboratuvarlarını iyileştirecek ve etkin biçimde kullanılmasını sağlayacağız.

“Devlet okullarındaki öğrencilere ücretsiz süt, su ve öğlen yemeği vereceğiz”

Fikri, irfanı, vicdanı hür nesiller yetiştirecek muasır medeniyet seviyesine çıkmak için eğitimi toplumsal ve ekonomik kalkınmanın temel unsuru olarak tüm paydaşların katılımıyla yapılandıracağız. Milli Eğitim Bakanlığı’nda idari pozisyonlara eğitim kökenli ve liyakatli atamaların yapılması esas alınacak. Görevlendirmelerde kıdem, yönetim tecrübesi, yeterlilik, proje, ödül, yüksek lisans, doktora ve benzeri somut kriterleri esas alacağız. Talim ve Terbiye Kurulu’nu liyakati esas alan yapısıyla politika belirleyen eğitime yön veren etkin bir konuma kavuşturacağız. Devlet okullarındaki öğrencilere ücretsiz süt, su ve öğlen yemeği vereceğiz. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretimdeki tüm öğrencilere yardımcı kitaba ihtiyaç duymayacak şekilde yerel esnafa ve ekonomiye katkıda bulunacak şekilde ücretsiz bir şekilde temin edeceğiz. Anaokulundan üniversiteye kadar devlet okullarındaki ihtiyaç sahibi okullarındaki öğrencilerini ihtiyaçlarını ücretsiz karşılayacağız.

"Sınav güvenliğini kamu vicdanında hiçbir tereddüt oluşturmayacak şekilde gerçekleştireceğiz"

Sınav güvenliğini kamu vicdanında hiçbir tereddüt oluşturmayacak şekilde gerçekleştireceğiz. Ortaöğrenime geçişleri sınav odaklı değil, süreç odaklı bir sistemi geliştireceğiz. Liselere geçiş sınavlarında yıldan yıla değişen uygulamalara son verecek, LGS’yi süreç içinde kaldıracağız. Üniversiteye girişte, yılda bir kez yapılan sınav yerine toplu sınav imkânı sunacağız.

“Kız çocuklarının okullaşma ve okula devam oranını arttıracak, gerekli destek ve teşvikleri sağlayacağız”

"Sınıfların kalabalık olduğu yerlerde yeni okul yapımına öncelik vereceğiz. Kız çocuklarının okullaşma ve okula devam oranını arttıracak, gerekli destek ve teşvikleri sağlayacağız. Hiçbir öğrencinin tercih etmediği bir lise türüne ya da programına gitmek zorunda kalmayacağı bir rehberlik ve yönlendirme sistemi oluşturacağız. Öğrencilerin en az bir yabancı dil öğrenmesini ve yazılım ile kodlama becerisini kazanmasını sağlayacağız.

Eğitime erişim imkânı olmayan bölgelerde merkezi yatılı bölge ortaokulları ve pansiyonlu liseleri yaygınlaştıracak, yatılı teknoloji liseleri açacağız. YÖK’ü kaldıracak, yüksek öğrenim kurullarının akademik, idari ve mali özerkliğine müdahale etmeksizin yüksek öğrenim planlaması ve yüksek öğrenim kurumları arasında koordinasyonun sağlanması şeklinde sınırlı görevleri bulunan bir kurul kuracağız.

Yüksek öğrenime bütçeden daha fazla kaynak tahsis edeceğiz. Üniversite arazilerini kesinlikle ranta kurban etmeyeceğiz. Yeni yurt binaları yaparak ve üniversite kampüsü etrafındaki binaları kiralama yöntemiyle genişletilmiş kampüs uygulamasını başlatacak, üniversitelerin yurt sorunlarını çözeceğiz. Kredi ve Yurtlar Kurumu kredi ve burslarını yeni bir anlayışla ele alacak, dağıtım süreçlerini şeffaf hâle getireceğiz.

“Öğretmenleri öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen şeklinde gruplayan bu uygulamaya son vereceğiz”    

Öğretmenlik Meslek Yasası’nın değiştirecek, öğretmenlerin özlük haklarını iyileştirecek, öğretmenleri öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen şeklinde gruplayan bu uygulamaya son vereceğiz.

Öğretmen atamalarında mülakatı kaldıracağız. Öğretmen adaylarının yüksek lisans ile eğitim fakültelerinden mezun olmalarını sağlayacak doktora yapmalarını teşvik edeceğiz.

Özel eğitime ihtiyacı olan dezavantajlı çocukların eğitime erişiminin önündeki tüm engelleri kaldıracak, durumlarına göre gerekli araç, gereç, doküman gibi ihtiyaçlarını karşılayacağız.”

"Deprem bölgesinde önceliğimiz bütün okulların süratli bir şekilde açılması"     

Deprem bölgesindeki öğrenciler için yaptıkları çalışmaları da paylaşan Şahinalp, “Deprem komisyonu bir süredir çalışıyor. Afetten etkilenen bölgelerde eğitimi nasıl sürdüreceğimizi buradaki öğrencilerimizin yaşadıkları bu afetten etkilenmemeleri için kapsamlı bir düzenlemeye gideceğiz. Buradaki önceliğimiz bütün okulların süratli bir şekilde açılması, buralara ücretsiz kaynak, ek kırtasiye desteği sağlanması, çocukların spor, hobi, terapi ve çocuk parklarının tesis edilmesi ve bu bölgeye öğretmenlerin de süratli bir şekilde takviye yapılmasını gerçekleştirmeyi öngörüyoruz”

http://ankaramasasi.com/haber/2075675/dpli-sahinalp-deprem-bolgesinde-onceligimiz-butun-okullarin-suratle-acilmasi
İlginizi Çekebilir

Yorumlar (0)

Yorumunuz İletilmiştir.