Danıştay’dan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ihalesine iptal

Danıştay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin temyiz ettiği Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ihalenin iptaline karar verdi. Oy birliğiyle ihalenin hukuka uygun bulunmadığı sonucuna varıldı.
Ersin Küçükbarak
|
12 Şubat 2024, Pazartesi - 16:13
Danıştay’dan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ihalesine iptal

İstanbul Havalimanı’nın projelendirilmesiyle Atatürk havalimanı kapatıldı.

Pistler kırılırken yerine Millet bahçesi yapma kararı çıktı.

Jet hızıyla ihale gerçekleştirildi ve Millet bahçesi yapımına başlandı.

Bu tartışmalara yol açtı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) de, Atatürk Havalimanı arazisiyle ilgili çevre düzeni ve plan değişikliğini yargıya taşıdı.

İBB, Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı aleyhine açtığı davada yürütmenin durdurulması ve iptalini istedi.

Atatürk Havalimanı'yla ilgili alınan kararın yasal dayanaktan yoksun olduğu, 5393 sayılı Belediye Kanunu'na ve Anayasa'ya aykırılığı nedeniyle İBB, iptal ve yürütmenin durdurulmasını talep etti.

Mahkemeye ayrıntılı bilirkişi raporu istedi

Mahkeme, 07 Kasım 2022 tarihli ara kararında, keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasını kararlaştırdı.

Dava konusu plan değişikliklerinin şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve teknikleri, kamu yararı, hukuka uygunluk yönünden incelenmesi suretiyle teknik yönden bilimsel gerekçeye dayalı, açık sonuç belirten ayrıntılı bilirkişi raporu isteyen mahkemeye ayrıntılı rapor ulaştı.

Bilirkişi raporu çıktı

Raporda, "27 Mayıs 2022 tasdik tarihli İstanbul İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Atatürk Havalimanı, Millet Bahçesi ve Çevresi) şehircilik ilkelerine, yerleşmenin gelecekteki ihtiyaçlarına, planlama tekniklerine uygun olmadığı ve kamu yararını gözetmediği bilirkişi heyetimizce tespit edilmiştir" ifadeleri yer aldı.

İdare mahkemesi ihaleyi iptal etmedi

İBB'nin TOKİ ile Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği  Bakanlığı'na karşı açtığı dava Ankara 16. İdare Mahkemesi tarafından 7 Eylül 2023'te karara bağlandı. Bilirkişi raporuna rağmen “ihalede hukuka aykırılık yok” diyen İdare Mahkemesi, davayı reddetti.

İhalenin iptaline karar verildi

İBB, bu kararı temyiz etti.

Danıştay 13. Dairesi, İBB'nin temyiz başvurusuyla ilgili kararını verdi.

Davanın idare mahkemesi tarafından reddedilmesinde hukuki isabet bulunmadığına hükmeden Danıştay 13. Dairesi, Ankara 16. İdare Mahkemesi'nin kararını bozdu.

Danıştay 13. Dairesi, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere oy birliğiyle ihalenin iptalini kararlaştırdı.

http://ankaramasasi.com/haber/2124585/danistaydan-ataturk-havalimani-millet-bahcesi-ihalesine-iptal
İlginizi Çekebilir

Yorumlar (0)

Yorumunuz İletilmiştir.