Hadi gidin yatın

Salih Tuna
|

ABD'nin dostlarıyla dost, düşmanlarıyla düşmansanız, matine- suare "ABD emperyalizmine" karşı olduğunuzu söylemenizin hiçbir kıymeti yoktur.
Dahası, ABD'nin daha çok işine gelirsiniz.
Zira, retorikte "ABD emperyalizmine" karşı olmanız, sureti haktan görünmenize neden olacağı için ABD nezdinde "kullanışlı aptallık" katsayınız artar.
Doğrusunu isterseniz, ABD'nin dostu olsun olmasın, körü körüne kimseye dost veya düşman olmak gerekmez.
Önemli olan ülke menfaatleridir.
Bunun için de "tehdit değerlendirmesi" hayati önemi haizdir. Takdir edersiniz ki "ittifak ilişkileri" buna dahildir.
Soru şudur:
"Tehdit kimden geliyor ve tehdidi bertaraf etmenin yolu kimlerle ittifak kurmaktan geçer?"
Bu soruya vereceğiniz cevabı illaki ilan etmeniz icap etmez, planlarınızı ona göre yapmanız iktiza.


***Bize her dost görünenin dost olmadığının, hatta sinsi bir plan dahilinde dost görünmeye çalıştığının örnekleri de tarihimizde bol bol vardır.
Mesela, İtalyanlar 1911'de en revnaklı vapurlarından birini İstanbul ve Selanik'e gönderip 150 kişilik asker, milletvekili, işadamı, memur ve gazeteciyi İtalya'ya davet etmiş, krallar gibi ağırlamıştı. Sonradan anlaşıldı ki bu "ayartıcı dostluk" gösterisi büyük bir planın parçasından ibaretti. Sonradan dediğim, dostluk zokasını yutarak, Trablus'ta bulunan kuvvetlerinizi Yemen'e gönderdikten sonra. Çünkü hemen ardından İtalyanlar savunmasız kalan Trablusgarp'a saldırmıştı.Devamı için tıklayınız
http://ankaramasasi.com/makale/52528/hadi-gidin-yatin

Yorumlar (0)