Gözetlenilecek olan, aslî ilke ve hedeflerimizdir ve sonra sonuçlar

Selahaddin E. Çakırgil
|

'Siyaset', birçok mânâlara gelir ama genelde, fıtraten cemiyet halinde yaşamak zorunda olan 'insan toplumunun idare edilmesinde benimsenen yol ve yöntemler' mânâsındadır. Bu yöntemler çok farklıdır. Kimisi zorla baş eğdirir; kimisi malî gücüyle veya kimileri zekâ ve hünerleriyle veya düşünce, ideoloji veya inançlarına beslenen ilgi veya muhabbetle, kimileri de, halkın temsil vekâleti vermeleriyle, kimileri de, entrika gücüyle yönetim mekanizmalarını ele geçirmesi şeklinde..


Ama asıl olan yönetenlerin, yönetilenleri kendilerinin itaat zinciri altında tutmasını hedef almasıdır.


Politika da genel olarak siyaset'le aynı mânâda; 'şehrin, devletin, insan toplumunun idaresi' mânâsına gelen Grekçe bir kelimedir.


Osmanlı'nın savaş tarihi metinlerinde, 'Orada yaman siyâset oldu' diye bir söz geçiyorsa; bu, 'o savaşta, çok kellelerin kesildiği' mânâsındadır. Siyasetin böyle bir mânâsı da vardır ve bizde de bazılarının, 'istediği sonucu alamayınca, kellerin koparılacağı' tehdidine başvurması da aynı 'siyaset' anlayışının devamı değil miydi?


Ama at bakıcı ve binicileri için kullanılan 'seyis' kelimesinin de aynı kökten geldiği söylenir. Yani, her durumda siyasetidare etme sanatının değişik şekillerini anlatmak için kullanılmaktadır.Devamı İçin Tıklayınız
http://ankaramasasi.com/makale/52949/gozetlenilecek-olan-asl-ilke-ve-hedeflerimizdir-ve-sonra-sonuclar

Yorumlar (0)